Wat staat er in een Standaard Huurcontract?

In België is een huurovereenkomst van negen jaar standaard. Dit wordt dan ook wel het standaard huurcontract genoemd. Dit betekent dat de standaardduur, zoals de naam al zegt, van de huurovereenkomst negen jaar is. Er zijn ook contracten waarvan de duur niet nader bepaald is of een contract waarvan de bepaalde duur tussen de drie en de negen jaar ligt. Deze contracten worden dan automatisch omgezet naar een negen jaar contract, het standaard huurcontract.

Het standaard huurcontract is een contract dat altijd schriftelijk moet worden opgesteld. Er staat in het contract een datum vermeld, dit is de datum waarop de periode van negen jaar huur in gaat. Het kan voorkomen dat er mondelinge afspraken gemaakt worden, als dat zo is gaat de startdatum in op de datum waarop de huurder de woning die hij gaat huren kan betrekken.

Er kan ook een eind komen aan de periode van negen jaar huren. Wanneer de negen jaar voorbij zijn, kunnen zowel de huurder als de verhuurder het contract beëindigen. Geen van beiden hoeft een reden op te geven waarom zij deze overeenkomst willen laten stoppen. Er is ook geen sprake van een vergoeding, of boete wanneer de negen jaar om zijn.

Maar het kan ook gebeuren dat beide partijen het contract niet opzeggen. Het contract wordt dan automatisch na die negen jaar, met drie jaar verlengd. Alle voorwaarden die vermeld staan in de eerder opgestelde overeenkomst blijven geldig. Om de drie jaar hebben beide partijen dan weer een mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen. Er zijn wel bepaalde voorwaarden waardoor zowel de huurder als de verhuurder het contract eerder mogen beëindigen. Deze voorwaarden staan allemaal beschreven in het huurcontract.

Er kunnen ook aparte afspraken gemaakt worden tussen de huurder en de verhuurder. Deze afspraken kunnen het beste ook schriftelijk worden vastgelegd, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn. De afspraken die gemaakt worden kunnen allemaal in het huurcontract worden vermeld, maar er kan ook gekozen worden om een apart formulier hiervoor in te vullen. Het is wel belangrijk dat er een datum op deze brief staat en dat het door beide partijen wordt ondertekend. Wanneer één van de twee niet heeft getekend is het formulier niet rechtsgeldig.

Het is daarom belangrijk dat u er voor zorgt dat u het contract goed heeft doorgenomen voordat u het gaat tekenen. Neem de tijd om dit door te nemen, u hoeft namelijk geen overhaaste beslissing te nemen. Zorg er voor dat u op de hoogte bent van alle gemaakte afspraken en wanneer u het ergens niet mee eens bent of wanneer u vragen heeft, kunt u deze vragen vooraf met de verhuurder bespreken, zodat u samen tot een oplossing kan komen.